ศูนย์บริหารหอพัก

หอพักนักศึกษา เขตพื้นที่ บางพระ

มีทั้งหมด 4 หอพัก

อาคารสุพรรณิการ์ (หญิง)

อาคารสารภี (หญิง)

อาคารศรีตรัง (หญิง)

อาคารอังสนา (ชาย)

ห้องแบบพัดลม

อัตราห้องพัดลม ราคา 12,000 บาท / ห้อง / เทอม

พัก 1 คน (1คน/ห้อง) คนละ 12,000 บาท/เทอม (เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท รวม 4 เดือน)

พัก 2 คน (2คน/ห้อง) คนละ 6,000 บาท/เทอม (เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท รวม 4 เดือน)

พัก 3 คน (3คน/ห้อง) คนละ 4,000 บาท/เทอม (เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท รวม 4 เดือน)

**ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ เก็บตามที่ใช้จริง

ลักษณะห้องพัก

ห้องน้ำ , ตู้เสื้อผ้า , โต๊ะเขียนหนังสือ , เตียงพร้อมที่นอน , อ่างล้างจาน

ห้องแบบปรับอากาศ

อัตราห้องปรับอากาศ ราคา 16,000 บาท / ห้อง / เทอม

**ไม่รวมค่าน้ำ-ค่าไฟ เก็บตามที่ใช้จริง

ลักษณะห้องพัก

ห้องน้ำ , ตู้เสื้อผ้า , โต๊ะเขียนหนังสือ , เตียงพร้อมที่นอน , อ่างล้างจาน

บริการฟิตเนส

สวัสดิการในหอพัก