ข้อมูลสำหรับการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานยุทธศาสตร์

สำนักงานยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น6
เลขที่ 43  หมู่ 6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110
อีเมล์ info_ocs@rmutto.ac.th
โทร. 033-136-099 ต่อ 1201